AAA
2349581
2349580
2313712
2225306
2225130
2225218
2224647
2224362
2225129
Filosoofia ja semiootika instituudis...
...toimub suuremaid rahvusvahelisi teaduskonverentse ja...
... väiksemaid töötube, seminare, kollokviumeid ning...
... esinevad tunnustatud filosoofid ja semiootikud.
Instituudi raamatukogus on üle 7000 teaviku ja...
...meie ajakirjad avaldavad tipptasemel filosoofia- ja semiootika-alast teadustööd.

Kiirelt leitav

Hea filosoofia vilistlane! 
Filosoofia õppekavas on sellest aastast ka praktika - eesmärgiks analüüsi-ja kirjutamisoskuste, meeskonnatöö ja suhtlemisoskuste rakendamine väljaspool seminari, nö päris elus.
Kui arvad, et Sinu praegune töökoht võiks olla sobiv praktikakoht noorele filosoofiatudengile, siis anna palun teada aadressil kadri [dot] simm [ät] ut [dot] ee 


Filosoofia eriseminaride teemad 
Õppejõudude ja töötajate kontaktid
Filosoofia kollokvium
Sign Systems Studies - 50 

Uusimad publikatsioonid - Filosoofia

Mölder, B. (2015). Against Intuitions in Philosophy. Professor Stephen Stich interviewed by Bruno Mölder. Problemos, 87: 205-213.


Sooväli, J. (2015). Review of Marcus Andreas Born and Axel Pichler (eds.), Texturen des Denkens: Nietzsches Inszenierung der Philosophie in “Jenseits von Gut und Böse”, The Journal of Nietzsche Studies 46.


Vihalemm, R. (2015). Philosophy of chemistry against standard scientific realism and anti-realism. Philosophia Scientiae, 19. P. E. Bour, G. Heinzmann, W. Hodges & P. Schroeder-Heister (toim), Logic and Philosophy of Science in Nancy (II). Selected Contributed Papers from the 14th International Congress of Logic, Methodology, and Philosophy of Science), lk 99-113


Davies, A. (2015). Off-Target Responses to Occasion-Sensitivity, Dialectica, 68: 499-523.


Kokkov, A. (2014). Intentionality of Colours in Konrad Mägi ’s Paintings, Baltic Journal of Art History, 8: 157-188.

Uusimad publikatsioonid - Semiootika

Torop, Peeter  2015. Cultural Semiotics. Sharifian, Farzad (Toim.). The Routledge Handbook of Language and Culture. London, New York: Routledge Taylor & Francis Ltd, 170-180.


Sharov, Alexei; Maran, Timo; Tønnessen, Morten 2015. Towards Synthesis of Biology and SemioticsBiosemiotics 8(1): 1-7.


Ibrus, Indrek; Torop, Peeter  2015. Remembering and reinventing Juri Lotman for the digital age. International Journal of Cultural Studies, 18 (1), 3 - 9.


Ibrus, Indrek; Torop, Peeter (eds) 2015. Special Issue: The Uses of Juri Lotman. International Journal of Cultural Studies, 18 (1).


Тороп, Пеетер 2015. Тотальний переклад. Вінниця: Нова книга, 190 pp. (ISBN 978-966-382-459-8)


Grishakova, M.; Salupere, S. 2015. A School in the Woods: Tartu-Moscow Semiotics. Grishakova, M., Salupere, S. (eds.). Theoretical Schools and Circles in the Twentieth-Century Humanities: Literary Theory, History, Philosophy. London - New York: Routledge, 173-195.

Raamatukogu teated

Instituut meedias

Eetik: loomkatsete keelamine sõltub nii isiklikust kui ühiskonna valmidusest, Külli Keeruse kommentaar Novaatorile, 13.05.2015.


Film ja transmeedia. Maarja Ojamaa artikkel. Vikerkaar, 2015, 4/5, 109-118.


Võrdsuse eeldus. Ott Puumeisteri arvamusartikkel. Sirp, 27.02.2015.


Keel, kujutlev tunnetus ning uskumuste omistamine. Christopher Gaukeri intervjuu Bruno Mölderile. Vikerkaar, 2015, 30(3), 75 - 92.


Eesti kui Põhjamaa. Kas unistus vaid valitutele? Kadri Simmi ja Külliki Seppeli arvamusartikkel. Eesti Päevaleht, 24.03.2015.


Filosoofia osakonna tegemistel saab nüüdsest silma peal hoida ka sotsiaalmeedia vahendusel

Semiootika osakonna Facebooki leht on leitav 

www.facebook.com/Tartusemiotics

www.facebook.com/sisyst50