AAA
2241285
2225306
2225130
2225218
2224647
2224362
2225129
Filosoofiateaduskond ootab teie mälestusi ja lugusid elust teaduskonnas
Filosoofia ja semiootika instituudis...
...toimub suuremaid rahvusvahelisi teaduskonverentse ja...
... väiksemaid töötube, seminare, kollokviumeid ning...
... esinevad tunnustatud filosoofid ja semiootikud.
Instituudi raamatukogus on üle 7000 teaviku ja...
...meie ajakirjad avaldavad tipptasemel filosoofia- ja semiootika-alast teadustööd.

Uusimad teaduspublikatsioonid

Kull, K. ; Lang, Valter (eds) 2014. Estonian Approaches to Culture Theory. Seeria Approaches to Culture Theory 4. 


Cohnitz, D. ; Sutrop, M. (2014). Brief aus Estland. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 62: 321-335.


Lindström, K. (2014). Internal and external perception in conceptualizing home landscapes: Japanese examples. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 96: 51–65.


Ibrus, I. ; Torop, P. (2014). Remembering and reinventing Juri Lotman for the digital age. International Journal of Cultural Studies


Ojamaa, M. ; Torop, P. (2014). Transmediality of cultural autocommunication. International Journal of Cultural Studies


Maran, T. (2014) Biosemiotics criticism: modelling the environment in literature.Green Letters: Studies in Ecocriticism.


Sutrop, M. (2014). Fiktion, Vorstellung und moralische Erkenntnis. Demmerling, D. ja Vendrell, I. (toim.) Wahrheit, Wissen und Erkenntnis in der Literatur. Philosophische Beiträge, Akademie Verlag: Berlin, lk. 243-262.

 

Uudised

Ülevaade erinevatest vaba- ja valikainetest semiootikas ja kultuuriteoorias sügissemestril 2014
Ülevaade algaval semestril pakutavatest vaba- ja valikainetest filosoofia osakonnas.

Raamatukogu teated

Instituut meedias

Sirbis (16.07.2014) ilmus Bruno Mölderi intervjuu tänavuse Frege loengute pidaja filosoof François Recanatiga: "Analüütiline ja kontinentaalne filosoofia pole sama distsipliin"


Priit Pulleritsu intervjuu filosoof Riin Sirkeliga, "Omast tempost järsku galoppi", PM 28.06.2014


Filosoofia osakonna tegemistel saab nüüdsest silma peal hoida ka sotsiaalmeedia vahendusel

Semiootika osakonna Facebooki leht on leitav 

www.facebook.com/Tartusemiotics